Skip to main content

Auteur: admin

Wonderwoods

Voor de middenhuur award 2024 nomineert a.s.r. real estate Wonderwoods. Wonderwoods is een project dat in 2018 is aangekocht door a.s.r. real estate namens het ASR Dutch Core Residential Fund. Een deel van deze woningen worden in het middenhuursegment verhuurd. Het ASR Dutch Core Residential Fund maakt met Wonderwoods gezond wonen, omgeven door natuur, midden in een bruisende stad, mogelijk voor een grote doelgroep in Utrecht. Een stad waar een grote behoefte is aan middenhuurwoningen.

Middenhuur

Het ASR Dutch Core Residential Fund is eigenaar is van 248 duurzame huurappartementen in Wonderwoods. Het woningfonds van a.s.r. real estate erkent hoe belangrijk betaalbare huisvesting is en verhuurt daarom 60 van de 248 woningen in het middenhuursegment. Deze woningen zijn verdeeld over de twee torens en zitten verspreid door de twee torens gemengd met vrije sector huurappartementen.

Het fonds zet zich al jarenlang in voor het toevoegen van betaalbare woningen aan de woningvoorraad en heeft betaalbare huisvesting aangewezen als een van de belangrijkste strategische pijlers in haar fondsstrategie. Om deze inzet verder te formaliseren en vorm te geven heeft het fonds in 2019 een impact investing strategie ontwikkeld, waarin het fonds meetbare doelen vaststelt ten aanzien van het toevoegen van betaalbare woningen aan de portefeuille. Inmiddels valt 85,5% van de woningen van het fonds binnen de vastgestelde definitie van betaalbare huisvesting.

Het ASR Dutch Core Residential Fund is daarmee bereid om vooraf bepaalde restricties te accepteren bij aankopen. Waar dit kan wordt dit in nauwe samenwerking gedaan met marktpartijen en overheden. Zo heeft het fonds zicht ook gecommitteerd aan het Actieplan Middenhuur van de Gemeente Utrecht.

Om haar ambities kracht bij te zetten heeft het fonds in 2020 (twee jaar na de aankoop in 2018) het aantal beoogde middenhuur woningen in Wonderwoods verder verhoogd.

Doorstroom markt

Naast haar bijdrage aan betaalbare en duurzame huisvesting beoogt Wonderwoods ook de doorstroom op de woningmarkt te bevorderen. Zo krijgen doorstromers uit de sociale huur voorrang in de toewijzing voor de middenhuurwoningen en 55+ers krijgen voorrang in toewijzing voor de vrije sector huurwoningen.

Wonderwoods: twee groene torens

De twee groene torens van het mixed-use project Wonderwoods verrijzen in het stationsgebied van Utrecht. Een groene oase in het midden van de stad waar alle aspecten van leven samen komen: wonen, werken en recreëren. Met 300 bomen en 75.000 bloeiende planten en struiken draagt Wonderwoods bij aan de stedelijke biodiversiteit. De Zuidtoren is een ontwerp van Roberto Meyer van het Nederlandse architectenbureau MVSA Architects. Zijn visie op het gebouw is ‘extravert’: de natuur binnenin reikt naar de natuur buiten. De Noordtoren, de hoogste van de twee torens, is een creatie van Stefano Boeri Architetti – het Italiaanse architectenbureau dat wereldwijd bekend staat om zijn baanbrekende Bosco Verticale in Milaan. Bedekt met bomen en ‘introvert’ van aard, versterkt de gedempte architectuur het geluid van de natuur.

Wonderwoods is hét voorbeeldproject dat laat zien dat middenhuur mogelijk is in indrukwekkende en vooruitstrevende gebouwen midden in het centrum van een grote stad.

De woningen in Wonderwoods worden in de tweede helft van 2024 opgeleverd.

Bredius

83 middenhuur woningen , gemiddeld 74,3 m2 GO/won. , hiervan 40 vierkamerwoningen, 27 driekamerwoningen, 2 ‘friends’woningen en 14 ouderen woningen.
Duurzaam gebouw, MPG ca. € 0,47/m2GO , mede doordat de constructie van hout is (CLT)
BENG 1 50, BENG 2 -/- (min) 21 , BENG 3 + 120 , mede door toepassing individuele WKO i.c.m. PV-panelen.
Architectuur sluit aan bij de Amsterdamse School architectuur van de Spaarndammerbuurt. Groot, publiek toegankelijk groen binnenhof (tiny forest)
Start bouw oktober 2024, oplevering eind 2026. Aannemer Heddes/Ballast Nedam West

De Schaloen

Belegger is uitgestapt, waardoor deze dappere corporatie in is gestapt.

HeemAvenue

Het nieuwbouwproject HeemAvenue bestaat uit 50 eengezinswoningen, 44 koopappartementen en 69 middenhuurappartementen en 3 dure huurappartementen.

Van de 72 huurappartementen, zijn 48 appartementen verkocht aan Stichting Pensioenfonds Metaal & Techniek (MN Services). De overige 24 appartementen behoudt Van der Kooy Vastgoed in de eigen portefeuille.

Justus

De woningen betreffen 2- en 3- kamerappartementen, in grootte variërend tussen de 45 en 78 vierkante meter (gemiddeld 60 vierkante meter) en zijn verdeeld over de 33 verdiepingen tellende, 100 meter hoge woontoren (224 appartementen) en de naastgelegen laagbouw (65 appartementen). Op de begane grond van de woontoren is circa 900 vierkante meter ruimte gereserveerd voor commerciële invulling, zoals horeca, fitness en maatschappelijke functies. Onder de laagbouw komt een kleine parkeergarage voor 38 auto’s, passend bij de autoluwe invulling van de Sluisbuurt, waar straks alles op loop- of fietsafstand van elkaar ligt.

LINK!

Met woongebouw LINK! zijn 90 appartementen in het middenhuur segment gerealiseerd. Het gebouw is in september 2023 opgeleverd. HBB Groep draagt met LINK! bij aan de ambitie van de gemeente Haarlem om meer huurwoningen in het middensegment te realiseren. Het gebouw, ontworpen door FARO architecten, heeft een collectieve ruimte voor bijeenkomsten en spel voor de bewoners. Deze ruimte grenst aan het hart van het woongebouw; een binnenwereld met binnentuin, die met de seizoenen “mee ademt”. Het project is met een BREAAM-Excellent ontwerpcertificaat gebouwd. HBB Groep is zeer trots op deze duurzame toevoeging aan ons mooie Haarlem!

Salix

Met de oplevering van Salix voegt Accresco Vastgoed een duurzaam en gevarieerd woningaanbod toe aan de Rotterdamse wijk Schiebroek. Er is in deze wijk een grote vraag naar extra woonruimte vooral in het middeldure huursegment. Om hieraan te voldoen is op de locatie van twee voormalige scholen en de Vredevorstkerk in mei 2023 het nieuwe wooncomplex Salix gerealiseerd.

De 60 appartementen en 14 gezinswoningen van Salix zijn bedoeld voor een diverse groep bewoners, waaronder starters, kleine huishoudens, senioren en (jonge) gezinnen. Het complex ligt aan de Wilgenplaslaan 200 in een buurt waar veel straten vernoemd zijn naar de wilg. Salix is Latijn voor ‘wilg’ en deze bomen zijn volop aanwezig in de wijk naast veel ander groen en water. De heldere structuur van het gebouw past goed in het groene Schiebroek met zijn karakteristieke stempel en talrijke groenstroken.

Sawa

SAWA is een circulair en volledig houten woongebouw van 50 meter hoog, dat door de integratie van overdadig groen, vaste beplanting en nestkasten in het ontwerp bijdraagt aan de biodiversiteit, bereikbaar is voor verschillende inkomensgroepen, en waar mensen zorg hebben voor elkaar en de natuur.
SAWA is in vele opzichten een revolutionaire ontwikkeling, doordat het gebouw waarde toevoegt aan de buurt en de stad in de meest brede zin. Deze “shared values” hebben betrekking op CO2 opslag door houtbouw, het versterken van de biodiversiteit, gemeenschappelijke ruimtes waaronder de moestuin op het dek en het maken van een circulair gebouw met betaalbare woningen. De hoofddraagconstructie bestaat voor meer dan 90% uit CLT (cross laminated timber). De technische innovatie zit onder andere het toepassen van droge ballast op de CLT vloer in plaats van beton. Daarmee is SAWA het eerste volledig houten en circulaire woongebouw van 50 meter hoog in Europa. SAWA wordt ontwikkeld door Nice Developers en ERA Contour. De architect is Mei architects and planners. Focus Real Estate is de belegger en afnemer van de (midden)huurwoningen.

Bereikbare én duurzame woningen
Vooral voor de mensen met een middeninkomen is het steeds lastiger is om in de stad een betaalbare woning te vinden. Daarbij komt dat duurzame woningen veelal in het duurdere segment zitten. Met SAWA maken we het voor een brede inkomensgroep bereikbaar om in een duurzaam gebouw als SAWA te wonen. Door de mix van koop- en huurwoningen, variërend van 50 tot 285 m2 vormen de toekomstige bewoners van SAWA een inclusieve community en afspiegeling van de stad. Vijftig appartementen, ongeveer de helft van het totaal aantal woningen in SAWA, zijn bestemd voor de middenhuur. Hiermee wordt
Het ontwikkelen van een gebouw waar mensen vanuit verschillende achtergronden en inkomengroepen samenleven is een pijler onder het concept van SAWA. Dit is geconcretiseerd door gebouw te ontwerpen met een mix van middenhuurwoningen, vrije sector huurwoningen en koopappartementen. Deze mix van woningen past bij SAWA. Wij geloven in een gebouw waar Rotterdammers met elkaar samenleven. Nieuwe en oude Rotterdammers. Rotterdammers die graag een woning kopen en zij die graag een woning huren. De 50 middenhuur woningen zijn bedoeld voor Rotterdammers met een middeninkomen die we hard nodig hebben in deze stad, zoals zorgpersoneel, politieagenten en leerkrachten. Het ontwerp is erop gericht dat bewoners met verschillende achtergronden met elkaar een gemeenschap vormen. Een goed voorbeeld hiervan is de moestuin op het gemeenschappelijke dek waaraan zowel de middenhuur als de koopwoningen grenzen. Ook is er ruimte gemaakt voor een “repairroom” waar de bewoners en gereedschap delen. Door ruimte te bieden aan deze ontmoetingen, letten mensen wat meer op elkaar, wordt eenzaamheid voorkomen en ontstaat er een community. De huurwoningen (zowel de middenhuur als de vrije sector) worden aangeboden door Focus Real Estate. Deze belegger gelooft net als de ontwikkelaars van SAWA in het samen leven in een bijzonder gebouw van hout. En in het verhuren van bereikbare duurzame woningen, juist ook in de stad.
Nice developers zal na oplevering het property management van het gebouw doen en zelf de toewijzing van de huurwoningen uitvoeren en coördineren. Hiermee houdt Nice de betrokkenheid bij het gebouw en kunnen ze garanderen dat ook de ambitie om een diverse en inclusieve community te realiseren wordt waargemaakt.

Het gezondste gebouw van Nederland
SAWA ligt in het Rotterdamse Lloydkwartier. De toekomstige SAWA bewoners wonen straks in een houten gebouw, dat niet alleen duurzaam is, maar bovenal gezond. In SAWA vind je veel buitenruimte, genereus groen, diverse gemeenschappelijke deel voorzieningen en ruimte voor ontmoeting. SAWA kenmerkt zich door de royale groene terrassen. Een team van biologen en ecologen ontwikkelde een groenplan voor SAWA, waardoor het gebouw het gehele jaar door voorzien is van groene en bloeiende beplanting. Nestkasten en leefplekken voor vogels, vlinders en bijen zijn geïntegreerd in de gevels en het dek. Dit vergroot de biodiversiteit in de stad Rotterdam.

Bewoners en wijk verbinden
SAWA wordt ontwikkeld in het hart van de wijk en zal mede vanwege deze locatie van meerwaarde zijn voor de wijk, door plekken te creëren voor ontmoetingen en verbinding te maken met bestaande lokale initiatieven. Er komen diverse voorzieningen in de plint van het gebouw, zoals een maatschappelijke voorziening, horeca en een parkeervoorziening met ruimte voor elektrische (deel)auto’s en fietsen. Het gemeenschappelijke dek is het groene hart van SAWA, met moestuinbakken en mussentorens. Dit dek zal als een groene verbinder tussen gebouw en omliggend groen (zoals de buurttuin) van toegevoegde waarde zijn voor zowel de bewoners als de omwonenden. Het woonconcept in SAWA is onderscheidend door diverse gedeelde functies – zoals shared mobility, klusruimte en materieel en gedeelde moestuin – waarmee actief een community wordt gecreëerd.

Prijswinnend project
SAWA wordt op dit moment gebouwd. De oplevering staat gepland voor begin 2025.
Nog voor dat SAWA opgeleverd is, wint SAWA meerdere prestigieuze internationale architectuurprijzen. ‘Deze internationale waardering sterkt ons team dat we echt met iets bijzonder bezig zijn’, aldus Robert Winkel. ‘We ontwikkelen met SAWA een nieuw icoon voor de stad Rotterdam. En tegelijkertijd een circulair, biobased én inclusief gebouw, waarmee het gebouw daadwerkelijk iets bijdraagt aan de stad en haar bewoners. We laten zien dat de realisatie van een gebouw met een opeenstapeling van ambities daadwerkelijk kan, en daarmee is SAWA een voorbeeldproject voor toekomstige generaties bouwers en ontwikkelaars.’

Open Studio’s

Open Studio’s wordt een plek waar mensen die affiniteit hebben met de creatieve sector, wonen, werken en verblijven in een gelijkgestemde omgeving. Het programma bestaat uit 65 middenhuur appartementen voor mensen uit de creatieve sector en 2.100 m2 bedoeld voor creatieve bedrijvigheid.

Het is de bedoeling dat er een kruisbestuiving ontstaat tussen de verschillende functies wat onder andere wordt gefaciliteerd door de gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw. Zo beschikt het gebouw over een gemeenschappelijke daktuin, entree/kantine en is er een coworking space bedacht waar de bewoners een werkplek kunnen huren. Voor de bewoners wordt er tevens nog een wasserette en woonkeuken gerealiseerd.

Het project is gelegen in het het Kauwgomballenkwartier in Amsterdam wat in de komende jaren transformeert naar een gemengd woon-werk gebied. Het Kauwgomballenkwartier is onderdeel van het gebied Overamstel en kent van oudsher veel bedrijvigheid, waaronder veel bedrijven in de creatieve sector.

Het totale programma beslaat een oppervlakte van 6.172 m2 en wordt naar verwachting eind 2026 of begin 2027 opgeleverd.