Skip to main content

Nominatie 6 – Impact Strategie – a.s.r. Real Estate

Organisatie:

a.s.r. Real Estate

Project:

Middenhuur Impact Strategie

Locatie:

Belegger a.s.r. hanteert een specifiek op middenhuur gerichte ‘impact investing’ strategie, wat zich vertaalt naar het ASR Dutch Core Residential Fund. Binnen de huidige portefeuille wordt 87% van de woningen verhuurd in het middenhuursegment. De komende drie jaar voegt a.s.r. minimaal 1.200 betaalbare woningen hier aan toe en houdt deze woningen betaalbaar door een gematigd huurbeleid.

Het ASR Dutch Core Residential Fund is bereid om vooraf bepaalde restricties te accepteren bij aankopen. Waar dit kan wordt dit in nauwe samenwerking gedaan met marktpartijen en overheden. Een projectvoorbeeld is Laurierkwartier in Utrecht, waarbij nauw is samengewerkt met de gemeente Utrecht en gebiedsontwikkelaar AM. Laurierkwartier bestaat uit 97 woningen, waarvan 50 appartementen en 19 eengezinswoningen verhuurd worden conform Actieplan Middenhuur. Hierbij geldt dat het huurniveau is gemaximeerd op basis van de grootte van de woningen tot maximaal € 1.004,- (prijspeil 2021) en dat de eerste twintig jaar deze huren met maximaal CPI +1%, per jaar geïndexeerd worden. Daarnaast is het positief dat doorstromers voorrang krijgen in de toewijzing van middenhuurwoningen.