Skip to main content

Peter Boelhouwer (TU Delft)

Hoogleraar TU Delft. Veel expertise van de vastgelopen woningmarkt. Reikt een sleutel aan in de e-paper vanuit wetenschappelijk oogpunt.

Esther Geuting (Stec Groep)

Directeur innovatie. Veel expertise over woningcorporaties én middenhuur. Reikt een sleutel aan in de e-paper vanuit perspectief adviesbureau.

Frank Pieper (Sustay)

Dga van een middenhuur ontwikkelaar. Diverse projecten gerealiseerd samen met een corporatie. Reikt de 3e sleutel aan in de e-paper.

Wat werkt goed?

“Doorbreek de doorstroomparadox. Scheefhuurders bezetten wachtlijsten, echter zorgen voor de gewenste gemixte wijken. Til dit belangendilemma naar een hoger plan: spreid de sociale voorraad en daarmee de doelgroep. Creëer zo nog meer gemixte wijken (sociale huur, middenhuur én koopwoningen) en de benodigde inclusieve stad.”

Esther Geuting

Directeur innovatie Stec Groep
“Verkort wachttijden met verdichten. Stop met zelfstandig renoveren of sloop-nieuwbouw van de portefeuille en start met verdichten samen met een marktpartij. Hiermee blijft de sociale voorraad kwantitatief minimaal gelijk terwijl de wachtlijst wordt ingekort en het aandeel sociaal in de wijk percentueel afneemt.”

Frank Pieper

DGA, Sustay