Skip to main content

Sawa

Organisatie:

Nice developers, ERA Contour en Focus on Impact

Project:

SAWA

Locatie:

Rotterdam

SAWA is een circulair en volledig houten woongebouw van 50 meter hoog, dat door de integratie van overdadig groen, vaste beplanting en nestkasten in het ontwerp bijdraagt aan de biodiversiteit, bereikbaar is voor verschillende inkomensgroepen, en waar mensen zorg hebben voor elkaar en de natuur.
SAWA is in vele opzichten een revolutionaire ontwikkeling, doordat het gebouw waarde toevoegt aan de buurt en de stad in de meest brede zin. Deze “shared values” hebben betrekking op CO2 opslag door houtbouw, het versterken van de biodiversiteit, gemeenschappelijke ruimtes waaronder de moestuin op het dek en het maken van een circulair gebouw met betaalbare woningen. De hoofddraagconstructie bestaat voor meer dan 90% uit CLT (cross laminated timber). De technische innovatie zit onder andere het toepassen van droge ballast op de CLT vloer in plaats van beton. Daarmee is SAWA het eerste volledig houten en circulaire woongebouw van 50 meter hoog in Europa. SAWA wordt ontwikkeld door Nice Developers en ERA Contour. De architect is Mei architects and planners. Focus Real Estate is de belegger en afnemer van de (midden)huurwoningen.

Bereikbare én duurzame woningen
Vooral voor de mensen met een middeninkomen is het steeds lastiger is om in de stad een betaalbare woning te vinden. Daarbij komt dat duurzame woningen veelal in het duurdere segment zitten. Met SAWA maken we het voor een brede inkomensgroep bereikbaar om in een duurzaam gebouw als SAWA te wonen. Door de mix van koop- en huurwoningen, variërend van 50 tot 285 m2 vormen de toekomstige bewoners van SAWA een inclusieve community en afspiegeling van de stad. Vijftig appartementen, ongeveer de helft van het totaal aantal woningen in SAWA, zijn bestemd voor de middenhuur. Hiermee wordt
Het ontwikkelen van een gebouw waar mensen vanuit verschillende achtergronden en inkomengroepen samenleven is een pijler onder het concept van SAWA. Dit is geconcretiseerd door gebouw te ontwerpen met een mix van middenhuurwoningen, vrije sector huurwoningen en koopappartementen. Deze mix van woningen past bij SAWA. Wij geloven in een gebouw waar Rotterdammers met elkaar samenleven. Nieuwe en oude Rotterdammers. Rotterdammers die graag een woning kopen en zij die graag een woning huren. De 50 middenhuur woningen zijn bedoeld voor Rotterdammers met een middeninkomen die we hard nodig hebben in deze stad, zoals zorgpersoneel, politieagenten en leerkrachten. Het ontwerp is erop gericht dat bewoners met verschillende achtergronden met elkaar een gemeenschap vormen. Een goed voorbeeld hiervan is de moestuin op het gemeenschappelijke dek waaraan zowel de middenhuur als de koopwoningen grenzen. Ook is er ruimte gemaakt voor een “repairroom” waar de bewoners en gereedschap delen. Door ruimte te bieden aan deze ontmoetingen, letten mensen wat meer op elkaar, wordt eenzaamheid voorkomen en ontstaat er een community. De huurwoningen (zowel de middenhuur als de vrije sector) worden aangeboden door Focus Real Estate. Deze belegger gelooft net als de ontwikkelaars van SAWA in het samen leven in een bijzonder gebouw van hout. En in het verhuren van bereikbare duurzame woningen, juist ook in de stad.
Nice developers zal na oplevering het property management van het gebouw doen en zelf de toewijzing van de huurwoningen uitvoeren en coördineren. Hiermee houdt Nice de betrokkenheid bij het gebouw en kunnen ze garanderen dat ook de ambitie om een diverse en inclusieve community te realiseren wordt waargemaakt.

Het gezondste gebouw van Nederland
SAWA ligt in het Rotterdamse Lloydkwartier. De toekomstige SAWA bewoners wonen straks in een houten gebouw, dat niet alleen duurzaam is, maar bovenal gezond. In SAWA vind je veel buitenruimte, genereus groen, diverse gemeenschappelijke deel voorzieningen en ruimte voor ontmoeting. SAWA kenmerkt zich door de royale groene terrassen. Een team van biologen en ecologen ontwikkelde een groenplan voor SAWA, waardoor het gebouw het gehele jaar door voorzien is van groene en bloeiende beplanting. Nestkasten en leefplekken voor vogels, vlinders en bijen zijn geïntegreerd in de gevels en het dek. Dit vergroot de biodiversiteit in de stad Rotterdam.

Bewoners en wijk verbinden
SAWA wordt ontwikkeld in het hart van de wijk en zal mede vanwege deze locatie van meerwaarde zijn voor de wijk, door plekken te creëren voor ontmoetingen en verbinding te maken met bestaande lokale initiatieven. Er komen diverse voorzieningen in de plint van het gebouw, zoals een maatschappelijke voorziening, horeca en een parkeervoorziening met ruimte voor elektrische (deel)auto’s en fietsen. Het gemeenschappelijke dek is het groene hart van SAWA, met moestuinbakken en mussentorens. Dit dek zal als een groene verbinder tussen gebouw en omliggend groen (zoals de buurttuin) van toegevoegde waarde zijn voor zowel de bewoners als de omwonenden. Het woonconcept in SAWA is onderscheidend door diverse gedeelde functies – zoals shared mobility, klusruimte en materieel en gedeelde moestuin – waarmee actief een community wordt gecreëerd.

Prijswinnend project
SAWA wordt op dit moment gebouwd. De oplevering staat gepland voor begin 2025.
Nog voor dat SAWA opgeleverd is, wint SAWA meerdere prestigieuze internationale architectuurprijzen. ‘Deze internationale waardering sterkt ons team dat we echt met iets bijzonder bezig zijn’, aldus Robert Winkel. ‘We ontwikkelen met SAWA een nieuw icoon voor de stad Rotterdam. En tegelijkertijd een circulair, biobased én inclusief gebouw, waarmee het gebouw daadwerkelijk iets bijdraagt aan de stad en haar bewoners. We laten zien dat de realisatie van een gebouw met een opeenstapeling van ambities daadwerkelijk kan, en daarmee is SAWA een voorbeeldproject voor toekomstige generaties bouwers en ontwikkelaars.’