Skip links

Nummer

#2

Inzending ASR Dutch Core Residential Fund van a.s.r. Real Estate is tweede geworden bij de Middenhuur Award 2021.

De vastgelopen Nederlandse woningmarkt kan wel wat smeerolie gebruiken. Middenhuur is daar zeer geschikt voor. Met de impact strategie (middels ASR Dutch Core Residential Fund) van a.s.r. wordt er duidelijk binnen dit segment waarde toegevoegd. Volgens de jury een terechte runner up.

Organisatie: a.s.r. Real Estate

Categorie: belegger

Inzending: Middenhuur Impact Strategie

Belegger a.s.r. hanteert een specifiek op middenhuur gerichte ‘impact investing’ strategie, wat zich vertaalt naar het ASR Dutch Core Residential Fund. Binnen de huidige portefeuille wordt 87% van de woningen verhuurd in het middenhuursegment. De komende drie jaar voegt a.s.r. minimaal 1.200 betaalbare woningen hier aan toe en houdt deze woningen betaalbaar door een gematigd huurbeleid.

Het ASR Dutch Core Residential Fund is bereid om vooraf bepaalde restricties te accepteren bij aankopen. Waar dit kan wordt dit in nauwe samenwerking gedaan met marktpartijen en overheden. Een projectvoorbeeld is Laurierkwartier in Utrecht, waarbij nauw is samengewerkt met de gemeente Utrecht en gebiedsontwikkelaar AM. Laurierkwartier bestaat uit 97 woningen, waarvan 50 appartementen en 19 eengezinswoningen verhuurd worden conform Actieplan Middenhuur. Hierbij geldt dat het huurniveau is gemaximeerd op basis van de grootte van de woningen tot maximaal € 1.004,- (prijspeil 2021) en dat de eerste twintig jaar deze huren met maximaal CPI +1%, per jaar geïndexeerd worden. Daarnaast is het positief dat doorstromers voorrang krijgen in de toewijzing van middenhuurwoningen.

Meer informatie over de #2

Wat vindt de jury?

“Dit fonds van a.s.r. richt zich specifiek op middenhuur en men is bereid om afspraken vooraf te maken waardoor huurwoningen betaalbaar blijven de komende jaren.”

Esther Geuting
Esther Geuting
Jurylid Middenhuur Award 2021

“Een voorbeeld waarbij een belegger nauw samenwerkt met overheden en marktpartijen om tot meer middenhuur te komen. Het vastleggen van maximale huurprijzen is een goede zaak.”

Peter Boelhouwer
Peter Boelhouwer
Jurylid Middenhuur Award 2021
Terug naar alle nominaties